Följ SEKAB

Utsläppen från lastbilar minskade med 57 000 ton

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 08:20 CEST

Lastbilarna i Sverige körde 666 000 mil mindre 2014 jämfört med året innan, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 57 000 ton. Men genom att köra på biodrivmedlet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton. Det visar nya beräkningar från etanolföretaget SEKAB.

– Den tunga trafikens klimatpåverkan har inte minskat i samma takt som personbilarnas, till stor del eftersom regeringen inte har prioriterat lastbilarnas utsläpp. Lastbilsflottan måste bli avsevärt effektivare och snabbare ställa om till förnybara drivmedel som exempelvis etanol, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Totalt körde de nästan 80 000 lastbilarna i Sverige 666 000 mil mindre i fjol jämfört med 2013, visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Enligt SEKAB:s beräkningar innebär det att utsläppen av växthusgaser minskade med 57 000 ton.

Det är dock stor skillnad mellan länen. I Stockholms län har ökade körsträckor gett förhöjda utsläpp med 11 000 ton medan minskade körsträckor i Västra Götaland gett lägre utsläpp med 22 000 ton.

Om den mest klimateffektiva etanolen används i etanolbränslet ED95 skulle Sveriges lastbilar kunna minska klimatutsläppen med 3,4 miljoner ton, eller nästan 90 procent.

– En miljöpremie för lastbilar likt miljöbilspremien skulle kunna vara ett viktigt incitament för att ställa om till förnybara drivmedel. Och genom att använda ED95 i citydistribution kan de problematiska utsläppen av partiklar och kväveoxider minskas, säger Lena Nordgren.

I en enkät som SEKAB har låtit göra uppger åtta av tio riksdagsledamöter att de är för att införa en miljölastbilspremie. Regeringens mål är att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel år 2030.

SEKAB är ett av Europas ledande etanolföretag och har arbetat i 30 år med biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar. Drivmedlet är förnybart och består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer.

Så har vi räknat: Antalet tunga lastbilar registrerade i landet har multiplicerats med den genomsnittliga körsträckan och med de nationella snittutsläppen för dieseldrivna lastbilar. Utsläppsminskningen baseras på att ED95 kan reducera utsläppen med 87 procent jämfört med diesel i ett livscykelperspektiv. ED95:s utsläppsreduktion är verifierad av Det Norske Veritas.

För mer information: 
Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-589 64 41, lena.nordgren@sekab.com

Kristina Nilsson, kommunikationschef, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-274 99 01, kristina.nilsson@sekab.com

Följ oss på:
www.sekab.se
blogg.sekab.com
facebook.com/SEKAB.AB
twitter.com/SEKABcom
www.mynewsdesk.com/se/sekab

Samhället står inför en enorm utmaning när gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar. Det gör vi genom den etanol vi importerar och förädlar till biodrivmedel och en mängd kemikalieprodukter.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera