Följ SEKAB

​Svenska lastbilar körde 1,5 miljoner mil längre

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2016 07:05 CEST

Svenska lastbilar körde 1,5 miljoner mil längre under 2015 jämfört med året innan. Klimatutsläppen från lastbilarna var 3,5 miljoner ton. Genom att köra på biodrivmedlet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med 3 miljoner ton. Det visar nya beräkningar från etanolföretaget SEKAB.

Totalt körde de nästan 98 000 svenska tunga lastbilarna 1,5 miljoner mil mer i fjol jämfört med 2014, enligt ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Samtidigt visar preliminära siffror från Trafikverket att klimatutsläppen från den tunga trafiken minskar, tack vare allt bränslesnålare motorer och att fler kör på förnybara drivmedel.

– De ökade körsträckorna äter tyvärr upp utsläppsvinsterna. Om vi ska få bukt med klimatutsläppen från den tunga trafiken måste vi snabbare ställa om till förnybara drivmedel och effektivisera transporterna ytterligare, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Fortfarande körs de allra flesta lastbilar på fossil diesel. Om alla svenska lastbilar skulle gå över från diesel till etanolbränslet ED95 skulle deras klimatutsläpp kunna minska med nära 90 procent, vilket motsvarar 3 miljoner ton.

– Lösningarna för att ställa om transportsektorn finns här och nu, men brist på långsiktiga spelregler gör det svårt för åkarna att satsa på biodrivmedel och miljölastbilar. Framför allt måste det bli billigare att tanka förnybara drivmedel än fossil diesel om vi ska klara Miljömålsberedningens förslag om att minska transporternas utsläpp med 70 procent till 2030, säger Lena Nordgren.

SEKAB är ett av Europas ledande etanolföretag och har arbetat i 30 år med biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar. Drivmedlet är förnybart, består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer.

Så har vi räknat: De nationella utsläppen från tunga lastbilar har fördelats på länen baserat på de totala körsträckorna för de lastbilar som är registrerade i respektive län. Utsläppsstatistiken kommer från Trafikverket och information om körsträckorna från Trafikanalys. Utsläppsminskningen baseras på att ED95 kan reducera utsläppen med 87 procent jämfört med diesel i ett livscykelperspektiv. ED95:s utsläppsreduktion är verifierad av Det Norske Veritas.

För mer information:

Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-589 64 41,
lena.nordgren@sekab.com

Kristina Nilsson, kommunikationschef, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-274 99 01,
kristina.nilsson@sekab.com

Följ oss på:
www.sekab.se
blogg.sekab.com
facebook.com/SEKAB.AB
twitter.com/SEKABcom
www.mynewsdesk.com/se/sekab

SEKAB är ett svenskt kemi- och etanolföretag som är ledande i Europa. Vi vill bidra till att minska beroendet av fossila råvaror och bränslen. SEKAB utvecklar teknik och bedriver forskning för att framställa kommersiella etanolprodukter av cellulosa, samt förädlar etanol till förnybara drivmedel och gröna kemikalier.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera