Följ SEKAB

SEKAB E-Technology AB säger upp driftengagemanget i Etanolpiloten

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 15:00 CET

SEKAB meddelar idag att företaget säger upp drifts- och samverkansavtalet om skötsel och drift i Etanolpiloten som ägs av EPAB (Etanolpiloten i Sverige AB). SEKAB har under hösten tillsammans med EPAB arbetat med att hitta den beläggning och finansiering som krävs för fortsatt drift av Etanolpiloten, men hittills utan resultat. Personalen är informerad om avvecklingen av driftengagemanget och SEKAB har kallat till MBL-förhandlingar om uppsägning som kan komma att omfatta upp till 25 anställda.

– Det känns tungt och tråkigt att tvingas förhandla om uppsägning av uppskattade medarbetare. SEKAB känner med de anställda som påverkas av den här situationen och vi kommer att göra det vi kan för att underlätta, säger Anders Fredriksson, vd på SEKAB.

Utvecklingen av teknologin har kommit långt och E-Technology kommer framöver bara kunna stå för en mindre del av beläggningen i Etanolpiloten. Merparten av beläggningen och finansieringen behöver därför komma från tredje part. Samtal har under hösten förts med företag, universitet och myndigheter för att lösa frågan, men hittills utan resultat. Sammanlagt saknas beläggning och finansiering för motsvarande 20 miljoner kronor för 2012, vilket skulle belasta SEKAB om inte avvecklingen genomförs.

– Arbetet att finna en lösning för Etanolpilotens framtid kommer att fortgå fram till dess att alla möjligheter är uttömda, men då det rör sig om stora belopp vågar vi inte vänta längre med att säga upp driftsavtalet, säger Anders Fredriksson.

Arbetet med att hitta extern finansiering och beläggning fortgår alltså parallellt med avvecklingen av SEKABs driftengagemang. Bedömningen är att om ingen lösning nås kommer verksamheten i Etanolpiloten avstanna efter första kvartalet 2012. Avvecklingen rör enbart driftansvaret för verksamheten i EPABs demoanläggning och kommer inte att ha inverkan på SEKABs övriga verksamheter.

Cellulosaetanol har en stor potential då den hjälper att bryta beroendet av fossil energi och den sänker samtidigt utsläpp av fossila växthusgaser. E-Technologys teknologi tar restprodukter från jord- och skogsbruk och omvandlar dem till etanol, biogas och fast biobränsle.

E-Technology står inför nästa steg, att kommersialisera vunnen kunskap och patenterad teknologi och att skala upp teknologin som utvecklats i Etanolpiloten till en anläggning med fullskalig produktion av andra generationens bioetanol. Globalt drivs ett hundratal olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom cellulosaetanol. E-Technology anses tillhöra de främsta i världen. SEKAB har erfarenhet från över 30 000 timmars drift i Etanolpiloten, vilket har skapat en unik kunskap och know-how.

– SEKAB kommer att fortsätta söka möjligheter att kommersialisera den utvecklade teknologin, säger Anders Fredriksson.

Läs även Q & A dokumentet

Eller gå in på vår hemsida 

Kontakt:
Anders Fredriksson, vd SEKAB, tel: +46 (0) 660 751 19
Kristina Nilsson, kommunikationsansvarig SEKAB, tel: +46 (0) 660 751 20

Vi finns tillgängliga för media på telefon mellan 15.00 -- 17.00

SEKAB BioFuels & Chemicals AB är ett av Sveriges största cleantech-företag och tillhör Europas ledande etanolaktörer. Vi importerar, tillverkar och förädlar bioetanol till fossilfria gröna kemikalier och biodrivmedel. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går via gröna alternativ. För mer information, besök www.sekab.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera