Följ SEKAB

Samarbeten som driver omställningen till en biobaserad ekonomi

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2016 09:14 CET

SEKAB är partner i en rad olika projekt och initiativ som involverar företag och universitet. Ett av de senaste uppmärksammade projekten är det pågående samarbetet med Umeå universitet som har resulterat i en enklare och mer kostnadseffektiv metod för framställning av etanol från restmaterial från skogen.

– Umeå universitet har en stark forskningsbas och satsar stort på forskning kring biobaserade produkter som kemikalier och drivmedel, och vi på SEKAB har både teknologin och kunskapen som krävs för att undersöka om forskningsresultaten går att förverkliga storskaligt i en industriell miljö, säger Roberth Byström, expert på biotekniska frågor och ansvarig för SEKAB:s samarbeten och kontakt med universitet och forskningsgrupper.

– Samarbetet med professor Jönssons grupp i Umeå har lett till ett flertal patent inom detoxifiering som samlas under varumärket CelluCOND.

Marlene Mörtsell, projektledare på SEKAB fortsätter:

– Vi har en unik kunskap när det gäller att skala upp och kommersialisera processer och kan därför ge forskarna direkta indikationer och bevis på vilken forskning som är lämplig att testa i demonstrationsanläggningar. Genom vår teknik möjliggör vi en direkt omsättning av forskningsresultaten!

Ett annat projekt som SEKAB deltar i med sin världsledande teknologi CelluAPP® är EU-projektet ValChem. Tillsammans med det finska bio- och skogsindustriföretaget UPM utvecklas och demonstreras processer för att framställa gröna kemiprodukter med skog som råvara.

– Vi är väldigt stolta över att samarbeta med ett så stort och framträdande företag inom bioekonomiutvecklingen som UPM, säger Marlene som är ansvarig projektledare i ValChem-projektet. Projektet lägger grunden för tillverkning av biobaserade produkter och stora miljövinster kan göras genom att tillverka kemikalier av förnybar etanol istället för fossil olja . CelluAPP® gör det möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljövänliga, högvärdiga och säljbara kemiprodukter, biogas och lignin. Tekniken tar tillvara restprodukter från skogen, som idag är en outnyttjad resurs.

Förnybara kemikalier spelar en viktig roll för en fossilfri framtid och kundernas intresse för gröna kemikalier och bränslen har ökat markant de senaste åren. Skogsindustrin vill till exempel ta tillvara på och förädla sin vedråvara på flera sätt än vad man gör idag. SEKAB ser ett växande intresse för utveckling av nya material med skogen som råvara. Det är hög efterfrågan på biobaserade produkter, och utvecklingen är ändå bara i startgroparna. Efterfrågan på biobaserade produkter ökar och enligt European Bioplastics förväntas den globala efterfrågan på bioplaster växa med mer än 20 procent årligen– vilket innebär en otroligt stor potential för Sverige med sin stabila förnybara råvara – skogen – som utgångspunkt

Förutom den positiva klimateffekten som biobaserade produkter medför skapar biokemiindustrin också nya gröna arbetstillfällen och en bibehållen svensk och europeisk konkurrenskraft. Biobaserad kemiproduktion kan enligt OECD ge 380 000 nya arbetstillfällen inom EU. Samarbeten med forskningsvärlden, så som med Umeå Universitet, är en nyckel när det gäller att ta tillvara möjligheterna.

Läs mer på om samarbetet med Umeå universitet här: http://bit.ly/1WKJHm9

Läs mer om CelluAPP® här:http://www.sekab.com/sv/celluapp/

För mer information, kontakta gärna:

Marlene Mörtsell
Projektledare och ansvarig inom bioraffinaderiteknologi
E-post: Marlene.Moertsell@sekab.com
Telefon: 0660-794 75 | 070-615 50 71

Roberth Byström, Phd
Industrial Biotechnology Expert inom bioraffinaderiteknologi
E-post: Roberth.Bystrom@sekab.com
Telefon: 0660-794 73 | 072-554 17 46

Följ oss på:
www.sekab.se
blogg.sekab.com
facebook.com/SEKAB.AB
twitter.com/SEKABcom
www.mynewsdesk.com/se/sekab

SEKAB är ett svenskt kemi- och etanolföretag som är ledande i Europa. Vi vill bidra till att minska beroendet av fossila råvaror och bränslen. SEKAB utvecklar teknik och bedriver forskning för att framställa kommersiella etanolprodukter av cellulosa, samt förädlar etanol till förnybara drivmedel och gröna kemikalier.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera