Följ SEKAB

Biobensin kan tillverkas av träflis – Företag går samman för att utveckla framtidens drivmedel

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 07:25 CEST

SEKAB, Sveaskog och Preem inleder ett samarbete för att ta fram ett högkvalitativt drivmedel helt baserat på skogens resurser. Projektet är en viktig del i att nå regeringens mål om ett fossilfritt Sverige. Alternativ till fossila råvaror är avgörande för att nå en hållbar bioekonomi vilket är en långsiktig målsättning som delas av samtliga företag i projektet.

De tre företagen ska tillsammans med ett franskt bioteknik företag utveckla och utvärdera tillverkning av bio-baserade bensinkomponenter. Bensin som kan användas i dagens motorer utan någon teknisk förändring. De gröna bensinkomponenterna är av samma typ som idag används i utombordsmotorer och gräsklippare, som ger extra låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Råvaran vid tillverkningen baseras på rester från skogsindustrin, till exempel sågspån och grot, men även halm skulle kunna vara en intressant råvara. Bioråvaran omvandlas till sockerarter, som i sin tur omvandlas till iso-oktan.

– Sverige har stora tillgångar på skogsbaserad biomassa som kan fungera som ett mycket bra alternativ till fossil olja. Men för att uppnå skogens fulla potential måste teknologier utvecklas och nya värdekedjor skapas. Vi på SEKAB kan med vår ledande teknik, CelluAPP®, bidra till att utveckla nya bio-baserade produkter, i detta fall biobensin, och därmed reducera produkternas klimatpåverkan, säger Thore Lindgren, vice vd för SEKAB E-Technology AB.

Biobensinen kommer att ha ett mycket högt oktantal och låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Det utgör en mycket intressant möjlighet, inte minst för samarbetspartnern Preem.

– Det ska bli spännande att delta i projektet som kan ge oss en helt ny teknisk lösning för att tillverka framtidens förnybara bensin. Förnybar bensin och diesel är drivmedel som fungerar såväl i dagens som i morgondagens fordonsflotta. Restprodukter från svenskt skogs- och jordbruk är hållbara råvaror och vi behöver utforska olika tekniker för att omvandla dem till hållbara drivmedel, säger Stefan Nyström, utvecklingsingenjör på Preem.

– För Sveaskog är arbetet med att utveckla nya användningsområden för skogsråvara prioriterat. Vår bedömning är att skogsråvara kommer att spela en avgörande roll i den gröna omställningen och övergången till ett fossilfritt samhälle. Denna teknik är särskilt intressant för Sveaskog eftersom man kan använda spån eller grot som det finns gott om i våra skogar och hos våra kunder inom sågverksindustrin, säger Ann-Britt Edfast, FoU – chef på Sveaskog.

Samarbetsprojektet finansieras till viss del av Energimyndigheten och kommer att löpa under år 2016/17 och resultaten från studierna och analyserna förväntas presenteras i början av nästa år.

För mer information, kontakta gärna:

Thore Lindgren, Vice VD SEKAB E-Technology AB, 070-2060772,thore.lindgren@sekab.com

Jonas Markusson,Project Manager Bio-Business DevelopmentSEKAB E-Technology AB, 070-644 09 96, jonas.markusson@sekab.com

Ylwa Alwarsdotter, Senior Vice President Market Development SEKAB Biofuels & Chemicals AB, 0703980302, ylwa.alwarsdotter@sekab.com

Stefan Nyström, Utvecklingsingenjör Preem, 010 450 41 93, stefan.nystrom@preem.se

Helene Samuelsson, Chef Kommunikation Preem, 010 450 12 22, helene.samuelsson@preem.se

Ann-Britt Edfast, FoU-chef, Sveaskog, 070-277 00 84, annbritt.edfast@sveaskog.se

Ytterligare information om projektet:

Projektet avser att utveckla och verifiera tillverkning av biobensin (iso-oktan). Processen bygger på fraktionering av skogsbaserade råvaror till en cellulosa baserad sockerlösning, följt av fermentering och termokemisk omvandling till två plattformar för avancerade biodrivmedel (i-buten och i-butanol). Utifrån dessa plattformar studeras tillverkning av iso-oktan, en av de naturligt förekommande kemikalierna i bensin.

Inom projektet studeras, utvecklas, bedöms och utvärderas teknologier utifrån dess ekonomiska potential samt dess tekniska utvecklingspotential. Studierna och analyserna utförs i samverkan med nationella/internationella parter.

Om företagen:

SEKAB är ett svenskt kemi- och etanolbaserat företag som är ledande i Europa. Vi vill bidra till att minska beroendet av fossila råvaror och bränslen. SEKAB utvecklar teknik och bedriver forskning för att framställa kommersiella bio-baserade plattformar och produkter av framförallt skogrester, samt förädlar etanol till förnybara drivmedel och gröna kemikalier. Mest kända är vi för utvecklingen av ED95 som lanserades redan för 30 år sedan. SEKAB marknadsför skogsetanolprodukter.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 6 miljarder kronor och är ca 700 anställda. Vi ägs av svenska staten. 

SEKAB är ett svenskt kemi- och etanolföretag som är ledande i Europa. Vi vill bidra till att minska beroendet av fossila råvaror och bränslen. SEKAB utvecklar teknik och bedriver forskning för att framställa kommersiella etanolprodukter av cellulosa, samt förädlar etanol till förnybara drivmedel och gröna kemikalier.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera